Algemene informatie over de afdeling zwemvaardigheidzwemmen

Wil je na het behalen van het A-diploma verder met zwemmen, maar zie je een van de wedstrijdsporten (synchroonzwemmen, waterpolo of wedstrijdzwemmen) (nog) niet zitten, dan is het zwemvaardigheidzwemmen wellicht iets voor jou!

De afdeling zwemvaardigheidszwemmen is de afdeling waar kinderen voor de eerste keer kennis kunnen maken met de zwemsport in verenigingsverband. Zij maken hier kennis met de diverse takken van de zwemsport en dit kan dan ook de start worden van een leven lang zwemmen.
De naam zwemvaardigheidszwemmen geeft aan dat binnen deze afdeling de zwemsport in de ruimste zin aan bod komt. Onze zwemtechnische eisen zijn afgeleid van die welke bij de wedstrijdsporten zoals o.a. het wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo en zwemmend redden van kracht zijn.
Wanneer kun je bij het zwemvaardigheidszwemmen beginnen? Als je watervrij bent en voor B af kunt zwemmen, kun je bij de afdeling zwemvaardigheidszwemmen van Neptunus ’58 starten.

De opleiding start met het sterrenplan. Daarna vervolgen we de zwemopleiding met het aanleren van de zwemvaardigheden welke nodig zijn om af te kunnen zwemmen voor de diploma’s van het Nationaal Platform Zwembaden | Nationale Raad voor Zwemdiploma’s (N P Z |NRZ).

We streven er naar om bij het sterrenplan minimaal twee keer per seizoen voor een certificaat af te zwemmen. Voor het afzwemmen van de diploma’s van het (NPZ | NRZ) organiseren we drie afzwemsessies per seizoen. Dit zijn twee keuzepakketten gekozen uit de volgende vier, snorkelen, synchroonzwemmen, balvaardigheid of survival en een basispakket. Bij het afzwemmen voor een basispakket laat je zien dat je kennis gemaakt hebt met de diverse takken van de zwemsport en deze tot op een bepaald niveau beheerst.

Het zwemvaardigheidszwemmen is de grootste doelgroep voor onze vereniging. Er wordt geoefend voor het Sterrenplan en de verschillende zwemvaardigheidsdiploma's met hun keuzepakketten. De pakketten die bij ons geoefend kunnen worden zijn:
- Basispakketten
- Waterpolo (voorheen balvaardigheid)
- Synchroonzwemmen (voorheen kunstzwemmen)
- Snorkelen
- Survival (voorheen zwemmend redden)

Klik hier voor de eisen van de verschillende diploma's

Disciplineleider:
Ronnie van Berlo

Trainingen:
Er zijn 3 groepen die elk éénmaal per week 45 minuten les hebben:
- Woensdag van 17.30 tot 18.15 uur
- Zaterdag van 16.15 tot 17.00 uur
- Zaterdag van 17.00 tot 17.45 uur. Op dit tijdstip zwemt ook groep ouders van zwemvaardigheidszwemmers. Meer informatie hierover vind je bij zwemvaardigheid voor ouders