Diploma-eisen zwemvaardigheidzwemmen

Bij de afdeling ster- en zwemvaardigheidzwemmen zijn er heel veel diploma's te behalen. Die diploma's zijn in twee groepen ingedeeld:
- Sterdiploma's
- Zwemvaardigheidsdiploma's

Het Neptunus'58 Sterrenplan
Als de kinderen B of C hebben gehaald, komen ze in het sterrenplan terecht. Op een leuke en speelse manier maak je kennis met de vier wedstrijdtakken van de zwemsport. Deze takken zijn: schoonspringen, synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen. Het plan bestaat uit vijf sterren, in ieder blok worden de vier wedstrijdtakken behandeld. Na een aantal lessen wordt er een toets afgenomen. Tijdens een toets laat je aan je ouders zien wat je de afgelopen lessen geleerd hebt. Je moet vier verschillende zwemonderdelen laten zien en ook een parcours zwemmen, waarin alles wat je geleerd hebt door elkaar gezwommen wordt. Terwijl de onderdelen uitgevoerd worden, kijkt de jury (meestal jouw zwemjuf of meneer) hoe je het doet. De resultaten worden ingevuld op het sterdiploma en dat krijg je aan het einde van de toets mee naar huis.

Wanneer is de toets?
Het hangt af van het niveau van de zwemmers en het niveau van de groep, wanneer de toets wordt afgenomen. De zweminstructeur bepaalt wanneer er afgezwommen wordt voor een sterdiploma. Dat is altijd tijdens de normale lestijd. De zwemmers krijgen van tevoren te horen wanneer de toets afgenomen wordt, zodat zij dat thuis kunnen zeggen en vragen of hun ouders ook meekomen om te kijken. Want dat mag, bij een stertoets mogen de ouders komen kijken. Na de vijf toetsen is het plan afgelopen. Het hele plan duurt 2 tot 3 jaar.

Eisen Neptunus'58 Sterrenplan


De Zwemvaardigheidsdiploma's (NRZ)
Na het sterrenplan of wanneer je bijna aan het einde bent van het sterrenplan, ga je automatisch verder met de Zwemvaardigheidsdiploma's. Deze diploma's zijn opgebouwd uit een basispakket en een aantal keuzepakketten. Van elk bestaan er drie, namelijk 1, 2 en 3, die steeds moeilijker worden. Bij deze diploma's ligt het accent op de technische uitvoering van de bewegingsvormen. Voor alle keuzepakketten geldt dat het een eerste kennismaking is met een bepaalde tak van de zwemsport. Natuurlijk zijn de oefeningen hier moeilijker dan bij het sterrenplan. Voor de keuzepakketten wordt 2 x per jaar afgezwommen. Het kader bepaalt steeds welke diploma's dat zijn.
- Basispakketten: schoolslag, borstcrawl, rugcrawl, vlinderslag, samengestelde rugslag, onder water zwemmen, wrikken, waterpolocrawl, drenkeling vervoeren
- Keuzepakket Snorkelen: (met snorkel, zwemvliezen en zwembril)
- Keuzepakket Synchroonzwemmen: wrikken, figuren (dit heette voorheen kunstzwemmen)
- Keuzepakket Survival: red jezelf en red een ander
- Keuzepakket Waterpolo: leer met een bal omgaan in het water


Wanneer is het examen?
Voor de keuzepakketten wordt er meestal in november/december en maart afgezwommen. Dit is op zaterdagavond vanaf 18.00 tot ongeveer 20.00 uur. Voor de basispakketten wordt op een zaterdagmidda in juni afgezwommen. Dit is op zaterdagmiddag vanaf 14.30 tot ongeveer 18.00 uur. Ook hiervoor krijgen de kandidaten vooraf een briefje mee met daarop vermeld voor welk diploma men op mag en op welke datum en tijd het examen plaats zal vinden.