Diploma-eisen Spagaat-diploma

1. Van zwemmen naar voortbewegende technieken
a. 25 m zijslag, 2 x links, 2 x rechts
b. 25 m cyclus van 4 slagen borstcrawl, 4 slagen rugcrawl, de hele baan zonder onderbreking uitzwemmen

2. Stuwen
a. Stuwen achter hoofd op de rug met de handen boven het hoofd (dolfijn stuwing of "trekken") over ca. 10 meter.
b. 25 m Vanuit de gestrekte ligging op de rug wordt een thrust uitgevoerd, daarna torpedo, deze beweging minimaal 5 x herhalen.

3. Van houding naar beweging
a. Vanuit de gestrekte ligging op de borst wordt de gehoekte houding voorover aangenomen, daarna wordt de kraanhouding aangenomen. (Elke houding 5 sec. vasthouden)
b. Verticaal gebogen kniehouding (basishouding 14), 10 sec. vasthouden, met Amerikaanse stuwbeweging, onder water met een salto a.o. afmaken.

4. Van beweging naar figuur
a. Basisbeweging 5a Overslag voorover vanuit spagaathouding (elke beweging in 5 sec.)
b. Fig. 130 Flamingo. Deze figuur wordt uitgevoerd tot flamingohouding aan de waterspiegel. Elke beweging in 5 sec.

5. Lenigheid
a. Zijsplit op de kant 10 cm van de grond
b. Cobra: op de buik liggen, bovenlichaam omhoog trekken; 15 cm tussen schouder en stok (stok verticaal bij heupen)
(Zijsplit: < 10 cm: 3 punten; 11 - 20 cm: 2 punten; > 20: 1 punt, Cobra: < 15 cm: 3 punten; 16 - 25 cm: 2 punten; > 25: 1 punt)

6. Eggbeaten
a. 25 m zijwaarts eggbeaten achter linkerschouder met rechterarm op (gestrekt langs oor), in een doorgaande beweging na 12,5 meter wisselen achter rechterschouder met linkerarm op (gestrekt langs oor).

7. Maatzwemmen / Uitvoering
a. Maatzwemmen op muziek over 25 meter als volgt uit te voeren: 1. 2x zijslag, op de rug draaien, 2. balletbeen, 3. 1/2 salto achterover tot kiephouding, 4. uitstrekken naar verticaal en verticaal ondergaan, daarna salto achterover afmaken, 5. bovenkomen , eggbeater, armbeweging (naar eigen keuze), 6. 1 x schoolslag, 1 zijslag met 1 overarmslag naar de hoek 7. inhoeken met een overslag voorover, daarna torpedo, 8. Fig. 454: Oester.
b. Figurencombinatie op steeds sneller wordende muziek als volgt uit te voeren: tel 1. zeilboot rechts, tel 2. balletbeen rechts, tel 3. zeilboot rechts, tel 4. gestrekte ligging, tel 5. tubhouding rechterbeen, tel 6. tubhouding linkerbeen (= volledige tubhouding), tel 7. beide benen naar gestrekte ligging, tel 8. rust
c. In een willekeurige slag minimaal 3 keer een patroonswisseling laten zien, minimaal 2 x boven water. Uitvoeren met minimaal 2 en maximaal 4 zwemmers (tijdsduur 30 sec.)

Terug naar 'diploma-eisen synchroonzwemmen'