Diploma-eisen synchroonzwemmen

Er zijn 5 aanloopdiploma's en 4 wedstrijddiploma's.

De aanloopdiploma's kunnen behaald worden tijdens diplomasessies.
Voor elk onderdeel kan een 1, 2 of 3 behaald worden. Het maximum is 51 punten en er moeten minstens 34 punten behaald worden. Ook moeten er voor elk afzonderlijk onderdeel voldoende punten gescoord zijn, ookal is het totaal wel 34 punten of meer.

Wanneer deze behaald zijn, wordt verder gegaan met de wedstrijddiploma's Age 1, Age 2, Junioren en Senioren. Tijdens de (competitie)wedstrijden worden vier figuren (twee verplichte en twee figuren die geloot zijn uit totaal zes figuren) getoond aan 5 juryleden. Om het diploma te behalen moet een bepaald aantal punten behaald worden, wat voor elk diploma verschillend is. De figuren veranderen elke vier jaar.

Aanloopdiploma's:
1. Basishoudingdiploma
2. Zeilbootdiploma
3. Balletbeendiploma
4. Spagaatdiploma
5. Barracudadiploma

Wedstrijddiploma's:
- Age 1
- Age 2
- Junioren
- Senioren

Zie hier een overzicht van de behaalde diploma's van de huidige synchroonzwemsters.