Masterzwemmen

Disciplineleidster:
Sandra Schellekens
E-mail: sandraschellekens@gmail.com

Training:
- Woensdag van 21.00 tot 22.00 uur
In principe wordt er alle woensdagen getraind, behalve in de schoolvakanties. Zie ook de kalender.

Tijdens de training op woensdagavond worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Driemaal per jaar (september, januari, juni) is er de coopertest en op de laatste training van het seizoen is er een sprintwedstrijd. Deze activiteiten zijn in 2 of 3 banen, in de overige banen kan zoals normaal gezwommen worden. Deelname is vrijwillig.

Wedstrijden:
Gedurende het seizoen kan er deelgenomen aan masterwedstrijden zowel binnen als buiten Brabant. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sandra Schellekens.
Voor de wedstrijden kunt u kijken in de wedstrijdkalender van de afdeling wedstrijdzwemmen.

Nieuws:
Voor uitslagen van officiële wedstrijden, de coopertest en ander masternieuws verwijzen we u tevens naar de nieuwspagina van de afdeling wedstrijdzwemmen.

In principe wordt er alle woensdagen getraind, behalve in de schoolvakanties. Zie ook de kalender.

Uitslagen activiteiten tijdens mastertrainingen
- Uitslag Sprintwedstrijd 17 juni 2015
- Uitslag Sprintwedstrijd 25 juni 2014
- Uitslag Sprintwedstrijd 19 juni 2013
- Uitslag Sprintwedstrijd 20 juni 2012
- Uitslag sprintwedstrijd 22 juni 2011


Masterzwemmen is zo ongeveer 20 jaar geleden door de zwembond geïntroduceerd om te proberen (wedstrijd)zwemmers langer bij de club te houden door hen iets nieuws aan te bieden. Het is namelijk zo dat zwemmen minder fanatiek wordt als de zwemmers ouder worden, omdat ze het druk krijgen met studies, werk, gezin en noem maar op. De echte volhouders zwommen dus op een gegeven moment tussen allemaal veel jongere kinderen. Dit is niet echt leuk en gezellig.
Door op aparte trainingsuren alleen maar zwemmers van 25+ te laten trainen is het probleem leeftijdsverschil op te lossen. Deze uren kunnen ook wat later op de avond zijn (jeugdzwemmers zwemmen vaak al om 18.00 uur). Er zijn zelfs aparte zwemwedstrijden voor 25+ers. Wereldwijd zijn dit topevenementen geworden.
Het voordeel van het masterzwemmen is dat je niet zelf hoeft te bedenken 'wat zal ik vandaag eens gaan zwemmen', maar dat er een programma klaar ligt. Je werkt zelfstandig of met een groepje een trainingsprogramma af. Dat programma bevat veel variatie wat betreft de verschillende zwemslagen, alleen met benen of alleen met armen zwemmen of met één arm zwemmen, snelheidsverschillen etc.
Kortom, alles met de doelstelling 'lekker zwemmen maar ook je conditie verbeteren'. Aan het masterzwemmen is geen maximale leeftijd verbonden.