Inschrijfformulier

Wilt u/uw kind lid worden, dan kan er een inschrijfformulier ingevuld worden. Deze is te verkrijgen bij de verschillende disciplineleiders en is ook hier te downloaden.

Deze dient altijd ingevuld en ondertekend bij de desbetreffende disciplineleider ingeleverd te worden!