Contributie per 1 april 2024

We kennen 3 leeftijdsgroepen:
- Aspiranten; jonger dan 10 jaar
- Junioren; van 10 t/m 15 jaar
- Senioren; 16 jaar en ouder
Conform de regels wordt de leeftijd op 1 januari vastgesteld.

Voor de startvergunningbijdrage gelden andere leeftijdsgrenzen dan voor andere contributieposten. Wij hanteren de tarieven van de KNZB voor de startvergunningen (in 2024: € 21,30 tot 12 jaar en € 61,25 voor 12 jaar en ouder).

De contributietabel ziet er dan als volgt uit:

Jaarcontributie voor:

jaarcontributie bijdrage

Aspiranten

Junioren

Senioren

jonger 10 jaar

10 t/m 15 jaar

16 jaar en ouder

Algemeen lidmaatschap

€ 110,00

€ 120,00

€ 130,00

Toeslagen

Zwemvaardigheid

€ 15,20

€ 24,00

€ 28,40

Wedstrijdzwemmen

€ 37,20

€ 62,50

€ 82,30

Masters

n.v.t.

n.v.t.

€ 28,40

Synchroonzwemmen

€ 32,80

€ 55,90

€ 62,50

Waterpolo

€ 51,50

€ 85,60

€ 101,00

Zwemmend redden

€ 15,20

€ 24,00

€ 28,40

Voor het berekenen van de jaarlijkse contributie bepaal je aan de hand van je leeftijd op 1 januari tot welke groep je behoort en dan tel je bij het bedrag voor algemeen lidmaatschap de bedragen op die staan bij de disciplines waar je aan mee doet (dat kunnen meerdere disciplines zijn).

ฐ Startvergunning
Om deel te mogen nemen aan offici๋le wedstrijden heb je een startvergunning nodig. In dat geval betaal je ook nog het bedrag dat bij 'startvergunning' staat. Een startvergunning is geldig voor alle afdelingen, dus doe je aan wedstrijdzwemmen ้n synchroonzwemmen, dan heb je slechts ้้n startvergunning nodig.

Wanneer heb je een startvergunning nodig?
- Zwemvaardigheidszwemmen: niet
- Waterpolo: altijd
- Wedstrijdzwemmen: altijd
- Masters: alleen als je aan offici๋le wedstrijden meedoet
- Synchroonzwemmen: bij deelname aan wedstrijden vanaf Age 1 (dus niet voor meisjes op aanloopniveau)

Een paar voorbeelden:
- Een wedstrijdzwemmer van 12 jaar:
Hij betaalt € 120,00 algemeen lidmaatschap + € 62,50 contributie wedstrijdzwemmen + € 61,25 voor de startvergunning. De totale jaarcontributie is dan € 243,75. Per kwartaal is dat ผ * 243,75 = € 60,94.
- Een synchroonzwemster van 9 jaar die zwemt op aanloopniveau en ook met zwemvaardigheid meedoet:
Zij betaalt € 110,00 algemeen lidmaatschap + € 32,80 contributie synchroonzwemmen + € 15,20 contributie zwemvaardigheid. De totale jaarcontributie is dan € 158,00. Per kwartaal is dat ผ * 158,00 = € 39,50.
- Een waterpolo๋r van 30 jaar die ook aan masters meedoet:
Hij betaalt € 130,00 algemeen lidmaatschap + € 101,00 contributie waterpolo + € 61,25 voor de startvergunning + € 28,40 contributie masters. De totale jaarcontributie is dan € 320,65. Per kwartaal is dat ผ * 320,65 = € 80,16.
br>