Welkom op de website van Neptunus '58

Neptunus '58 is een Schijndelse zwemvereniging met zwembad De Molen Hey als thuisbad. Bij Neptunus '58 kunnen verschillende disciplines (en combinaties daarvan) beoefend worden: masterzwemmen, synchroonzwemmen, zwemmend redden en zwemvaardigheidszwemmen. De afdelingen wedstrijdzwemmen en waterpolo vormen een startgemeenschap met Zegenwerp uit Sint-Michielsgestel onder de naam SWNZ.Laatste nieuws

Vanaf 25 mei 2018 geldt overal in de Europese Economische Ruimte (EER) dezelfde privacywetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) trad al op 25 mei 2016 in werking, maar twee jaar na dato wordt begonnen met de handhaving. De AVG vervangt de bestaande ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Het doel van de AVG is iedereen controle te geven over de verwerking van de eigen persoonsgegevens. Om dit te realiseren zijn beschermingsmaatregelen vastgesteld waaraan ook sportverenigingen moeten voldoen.

Op dit moment zijn Neptunus '58, Zegenwerp en daarmee ook SWNZ bezig met de implementatie hiervan. Vragen? Stel ze aan het bestuur Meer informatie over het beleid en de regels via Neptunus '58 via Algemeen > Regels en beleid.

Afdeling
NATInschrijving zwemkamp 2019 geopend
Wedstrijdzwemmennieuws SWNZ via http://zwemmenswnz.blogspot.nl/


Kalender

Selecteer met het pijltje aan de rechterkant van welke afdelingen je de agenda wil zien