Uitslag clubkampioenschappen 14 april 2012 in Schijndel

Zaterdag 14 april werden er weer clubkampioenschappen gehouden. Tien meisjes op aanloopniveau en twaalf meisjes op wedstrijdniveau streden in een figurenwedstrijd en een uitvoeringenwedstrijd om de medailles. Daarbij werden ze beoordeeld door negen juryleden van Neptunus '58 en gast-jurylid Delphie Meeuws van Lutra uit Helmond. De meisjes toonden drie onderdelen of figuren uit het eigen diplomaniveau tijdens de figurenwedstrijd. Bij de uitvoeringenwedstrijd werd een solo of duet gezwommen met daarina minstens drie onderdelen/figuren uit het diplomaniveau. De meisjes op Age 2 en Juniorenniveau schreven hun nummer zelf en moesten naast de drie figuren ook nog twee draaien of spins laten zien.

Basishouding:
basishoudingniveau Kunera Wessels en Lynn van Dijk beten het spits af bij de aanloopniveaus. Kunera heeft onlangs haar basishoudingdiploma behaald. Lynn zwom bijna vier jaar geleden haar laatste synchroonzwemwedstrijd en is er een tijdje tussenuit geweest. Ze kon het synchroonzwemmen echter niet missen en maakte enkele weken geleden haar rentree. Er werden mooie cijfers gescoord. Voor de tien meter stuwen op de rug was er voor Lynn de maximale score van 9 punten en Kunera haalde knap 7 punten. Ook voor de basishouding op de buik met de handen tussen heup en schouder haalde Lynn 9 punten. Kunera had iets meer moeite met de 10 seconden stilliggen en scoorde drie punten. Voor het aannemen van de tubhouding en weer uitstrekken tot rugligging scoorden beide meiden zes punten. Voor de uitvoering, een soloshow op muziek van Djumbo (Boys en Girls) haalden beide meiden 7 punten. Voor het eindresultaat tellen de figuren en de uitvoering even zwaar mee en dus behaalde Lynn goud met 45 punten en Kunera zilver met 37 punten.

Zeilboot:
zeilbootniveau Vier meiden streden om het goud bij het zeilbootniveau. Voor Eveline vd Heuvel, Carmen van Kempen en Dimphy Vermeer was het de eerste wedstrijd op dit niveau, nadat ze twee maanden geleden het basishoudingdiploma hadden behaald. Myrthe de Wild, de vierde zwemster op zeilbootniveau traint al wat langer op dit niveau. Eveline en Myrthe startten uitstekend met 9 punten voor de 10 meter stuwen op de rug met de torpedostuwing. Voor Carmen en Dimphy waren er zes punten. Dimphy nam revanche op de basishouding op de buik met de handen tussen heup en schouder, een houding die de dames 15 seconden moesten vasthouden. Daarbij scoorde ze namelijk de maximale 9 punten. Eveline behaalde 8 punten, Myrthe 7 en Carmen 6. Tot slot toonden de meiden de oester aan de 5 juryleden. Wederom behaalde Eveline de maximale 9 punten. Carmen en Dimphy (5 punten) en Myrthe (4 punten) hadden duidelijk nog wat meer moeite met dit figuur. De uitvoering werd gezwommen op dezelfde muziek als de meiden op basishoudingniveau, alleen werden er nu wat moeilijkere elementen getoond. Myrthe traint echter met de meiden van balletbeenniveau, en dus zwom zij haar solo op andere muziek: de titelmuziek uit de film Floris. Eveline en Carmen lieten zowel artistiek en als technisch een mooie solo zien en scoorden 9 punten. Myrthe en Dipmhy behaalden 6 punten. In de einduitslag leverde dat goud op voor Eveline met maar liefst 53 punten, 1 puntje minder dan het maximaal aantal te behalen punten. Het zilver was voor Carmen met 44 punten, brons voor Myrthe met 38 punten en de vierde plaats was voor Dimphy met eveneens 38 punten. Bij de beoordeling van elk figuur of de uitvoering worden van de vijf jurypunten de hoogste en laagste weggestreept. Het verschil tussen Myrthe en Dimphy werd gemaakt door te kijken naar de punten van alle vijf de juryleden en daarin was Myrthe net in het voordeel.

Balletbeen:
balletbeenniveau Drie dames streden om de medailles op balletbeenniveau: Christy Schoones (vorig jaar clubkampioene op aanloopniveau), Lieke van Boxtel en Lisa van Esch. Christy en Lieke startten met 6 punten voor de tabletop, terwijl Lisa daar 3 punten voor scoorde. Voor het aannemen van de gehoekte houding haalde Lieke wederom 6 punten, maar nu was het Lisa die de 6 punten haalde en Christy de 3. Tot slot toonden de meiden de naamgever van dit niveau: het balletbeen. Christy en Lisa haalden hiervoor 6 punten en Lieke 7. Ook deze dames zwommen op muziek uit de film Floris. Lieke haalde de maximale score van 9 punten, terwijl Christy en Lisa beiden 6 punten kregen van de jury. Daarmee behaalde Lieke overtuigend het goud met 46 punten. Lisa behaalde zilver en Christy brons. Beiden haalden evenveel punten, namelijk 33, maar ook hier werd weer gekeken naar de punten van de vŪjf juryleden om te behalen hoe de medailles verdeeld zouden worden.

Barracuda:
barracudaniveau Romy van Laarhoven kwam uit op barracudaniveau. In februari haalde ze, samen met Mirelle de Kort, haar barracudadiploma. Dit is het vijfde en hoogste diploma op aanloopniveau. Romy had op dat moment het vierde diploma, het spagaatdiploma echter nog niet. Dat diploma behaalde ze vier weken geleden. Voor de 10 meter verplaatsing in balletbeenhouding met de torpedostuwing behaalde ze 6 punten. Voor zowel het aannemen van de kraanhouding en de verticaal gebogen kniehouding met halve draai haalde ze 7 punten. Ook zij zwom op muziek uit Floris eh behaalde daarvoor 7 punten. Romy behaalde goud met een puntentotaal van 41.

Age 1:
Age 1 Nika Bozelie en Mirelle de Kort zwommen op Age 1 niveau. Nika behaalde in de eerste helft van het seizoen al de twee limieten voor de Nederlandse Kampioenschappen in juni. In de afgelopen maanden behaalde ze bij de Brabantse Kampioenschappen een prachtige vijfde plaats. Mirelle behaalde op 11 februari haar barracudadiploma en behaalde een dag later bij de Brabantse Kampioenschappen haar Age 1 diploma ťn haar eerste NK-limiet. Begin maart behaalde ze de tweede limiet en dus mag ook zij naar de NK voor meisjes op Age 1 en Age 2, ook wel Synchro Beat genoemd. De figurenwedstrijd werd zoals verwacht erg spannend en de onderlinge verschillen waren klein. Mirelle scoorde op de overslag voorover gemiddeld een 4.5 en Nika een 4.3. De andere twee figuren, de kiepnus en de zwaardvis zwom Mirelle voor het eerst. Mirelle haalde voor de kiepnus gemiddeld een 4.2 en Nika een fractie hoger. De zwaardvis van Nika werd iets beter beoordeeld dan die van Mirelle: 4.5 om 4.4. Nika behaalde daarmee 0.3 hoger dan ooit voor dit figuur. Na de figurenwedstrijd ging Nika nipt aan de leiding, met een verschil van 0.15 punt: 43.275 om 43.123. Bij de uitvoeringen op wedstrijdniveau werden twee punten gegeven: ťťn voor de technische waarde en ťťn voor de artistieke waarde. Nika scoorde daarbij op beide onderdelen hoog: 4.7 en 4.8. Ze is al het hele seizoen bezig met het trainen van haar solo (Question of Honour van Sarah Brightman) en liet zien dat de vijfde plaats bij de Brabantse Kampioenschappen geen toevalstreffer is. Mirelle heeft minder tijd getraind op haar solo (muziek uit de film Floris), omdat ze korter op Age 1 niveau zwemt. Desondanks haalde ze met een 4.4 voor zowel de technische als de artistieke waarde een mooie score. Clubkampioene op Age 1 werd Nika met 45.637 punten. Het zilver was voor Mirelle met 43.728 punten.

Age 2:
Age 2Drie meisjes kwamen in actie op Age 2 niveau. Fieke Bouwmans heeft echter ongeveer twee maanden niet kunnen trainen door ziekte en heeft zelfs een tijdje in het ziekenhuis doorgebracht. Het gaat nu weer stukken beter met haar en na de training van afgelopen donderdag besloot ze de figurenwedstrijd mee te doen. Helaas was er geen tijd meer om te trainen voor haar solo, dus heeft ze de uitvoeringenwedstrijd laten schieten. JoŽlle van Dijk zwom net als Nika mee met de Brabantse Kampioenschappen en heeft ook de twee limieten voor deelname aan de Synchro Beat behaald. JoŽlle mag dus samen met Nika en Mirelle naar de NK. Zoals verwacht scoorde JoŽlle hoog op de figuren. Voor de overslag achterover haalde ze gemiddeld een 4.9. Fieke behaalde 4.5 en Rachel verbeterde zich van 3.8 naar 4.2. Voor de reiger scoorden JoŽlle en Fieke evenveel punten: gemiddeld een 4.9. Rachel zwom dit figuur voor het eerst tijdens een wedstrijd en zwom naar gemiddeld een 4.5. Op het derde en laatste figuur, de albatros, verbeterde JoŽlle haar eigen clubrecord met 0.3 seconde tot bijna een 5. Fieke verbeterde haar pr van 4.1 naar 4.7 en ook Rachel scoorde hoger dan ooit: van een 3.9 verbeterde ze zich naar een 4.0. De tussenstand na de figuren liet zien dat JoŽlle met 49.344 aan de leiding ging. Fieke behaalde 46.931 punten voor de figuren en Rachel 42.307. Nadat JoŽlle in februari te horen had gekregen dat ze drie weken later haar solo zou mogen zwemmen tijdens het uitvoeringendeel van de BKK werd er in hoog tempo een solo van tweeŽnhalve minuut geschreven en getraind. Tijdens de clubkampioenschappen liet ze een verkorte versie op het nummer In This Together van Trijntje Oosterhuis zien. Daarvoor werd ze beoordeeld met een 5.0 voor de technische waarde en een 4.9 voor de artistieke waarde. Rachel zwom op Singing in the Rain van Gene Kelly en behaalde een 4.5 en een 4.6. Voor het eindtotaal betekende dat dat Fieke het brons behaalde, Rachel zilver (43.903 punten) en JoŽlle het goud met 49.422 punten.

Junioren:
JuniorenDe spannendste strijd op wedstrijdniveau werd verwacht bij de junioren en vooraf was niet te voorspellen wie de medailles zouden behalen. Maar liefst zeven meiden kwamen in actie op dit niveau, een nieuw record. Het eerste figuur was de Kiep split gesloten 180 en de beste score was voor Rowie vd Oever met gemiddeld een 4.9. Zij werd echter op de voet gevolgd door Adelinde Schnitzeler en Sandra Schellekens met 4.9 en 4.8. Hanneke van Weert en Michelle Megens scoorden een 4.6, Anne Oremans een 4.4 en Yosca Bozelie 3.9. Het tweede figuur was de Gaviata open 180 en ook hier werd de hoogste score door Rowie neergezet. Ze scoorde gemiddeld een 5.1 en was daarmee een fractie beter dan het oude clubrecord van Adelinde. Dit was een verbetering van haar eigen persoonlijke record met ruim een half punt! De tweede score (4.9) was voor Sandra en Hanneke behaalde 0.1 lager. Adelinde en Michelle scoorden tot op de duizendste van een punt even hoog (4.8). Anne behaalde een 4.3 en Yosca een 4.1. Bij het laatste figuur, de Catalina twirl waren er drie gelijke scores: Rowie, Adelinde en Michelle scoorden precies evenveel punten (gemiddeld een 4.9) en zijn daarmee ook gezamenlijk clubrecordhouder. De dames verbeterden hun pr's met respectievelijk 0.6, 0.6 en 0.7 punt. Sandra verbeterde haar pr met 0.2 punt tot 4.8. Hanneke was de eerste die het oude clubrecord verbeterde, tot 4.7, maar kon daar slechts enkele minuten van genieten totdat het overgenomen werd door Rowie, Adelinde en Michelle. Anne behaalde enen 4.6 voor dit figuur en Yosca een 4.1. Na de figurenwedstrijd, waarin de verschillen klein waren, was de stand als volgt. Rowie 49.807 punten, Adelinde 48.436, Sandra 48.346, Michelle 47.613, Hanneke 46.819, Anne 44.128 en Yosca 40.601. De uitvoeringenwedstrijd moest dus de beslissing brengen. Anne was de eerste die startte met haar solo op Ik neem je mee van Gers Pardoel. Voor de techniek kreeg ze een 4.4 en de artistiek werd gewaardeerd met een 4.3. Daarna volgde Sandra op muziek van Coldplay: the Scientist. De technische waarde van haar uitvoering was een 5.0 en de artistieke waarde een 4.9. Hanneke zwom een originele show op War uit de film Avatar. Daarvoor werd ze beoordeeld met een 4.8 voor de techniek en een 4.9 voor de artistieke waarde. Vervolgens zwommen Yosca en Michelle hun duet op Harem van Sarah Brightman. Ze scoorden een 4.6 en 4.7 voor hun uitvoering. Koploper na de figuren Rowie zwom op muziek uit de televisieserie Glee: As lon as you're there. De technische waarde was, net als Sandra, goed voor een 5.0. De artistiek werd gewaardeerd met bijna een 5. Tot slot zwom Adeline op Eet van Regina Spector. Ze scoorde een 4.9 en 4.7. Clubkampioen bij de junioren werd dus Rowie met winst bij zowel de figuren als de uitvoeringen met een puntentotaal van 49.820. Sandra en Adelinde scoorden bij de figuren bijna gelijk en ook de uitvoeringen scheelden weinig. Het zilver was voor Sandra (vorig jaar clubkampioen bij zowel de junioren als op alle wedstrijdniveaus samen) en brons voor Adelinde. Hun punten waren 48.923 en 48.885. De vierde plaats was voor Hanneke met 47.576 en de vijfde plaats voor Michelle met 47.057. Anne eindigde als zesde met 43.897 en kon maar ternauwernood Yosca, die een betere uitvoering zwom, van zich afhouden. Yosca werd zevende met 43.550 punten.

Behalve de clubkampioenen per niveau werd er ook gekeken wie de beste meisjes waren op aanloop- en wedstrijdniveau. Op aanloopniveau was dat Eveline en op wedstrijdniveau was JoŽlle (de clubkampioene op aanloopniveau in 2009) de beste.

alle meisjes

Uitslag

Foto's

Alle uitvoeringen zijn gefilmd. Uploaden naar YouTube kost echter veel tijd, dus in de loop van de week zullen er steeds meer uitvoeringen online komen. Neem regelmatig een kijkje!
- Kunera
- Lynn
- Carmen
- Dimphy
- Eveline
- Myrthe
- Christy
- Lieke
- Lisa
- Romy
- Mirelle
- Nika
- Rachel
- JoŽlle
- Anne
- Sandra
- Hanneke
- Michelle en Yosca
- Rowie
- Adelinde

Terug naar 'uitslagen synchroonzwemmen'