Ronald McDonald Kinderfonds

De opbrengst van de sponsoractie tijdens de zwemvierdaagse gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds. Dit fonds biedt een helpende hand aan gezinnen met een ziek of gehandicapt kind.

In Ronald McDonald Huizen logeren gezinnen in de nabije omgeving van het (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatiecentrum om dicht bij hun zieke of gehandicapte kind te kunnen zijn. Met andere projecten zorgt het Kinderfonds ervoor dat zieke of gehandicapte kinderen kunnen sporten en spelen, of met hun ouders op vakantie kunnen gaan. Het welzijn van het kind staat altijd centraal.

Het Ronald McDonald Kinderfonds is de Nederlandse afdeling van de internationale Ronald McDonald House Charities en vormt de overkoepelende en serviceorganisatie van en voor de Ronald McDonald Huizen en projecten in Nederland.


Wat is een Ronald McDonald Huis?
Een Ronald McDonald Huis is een thuis voor ouders van zieke of gehandicapte kinderen. In Ronald McDonald Huizen logeren ouders vlak bij het ziekenhuis of instelling waar het kind wordt behandeld of verpleegd. Het gezin kan dicht bij elkaar zijn en het kind tijdens de opname steunen. Een veilige gedachte voor ouders én kind.

Net als thuis
In het Huis krijgt ieder gezin een eigen kamer, en kan daarnaast gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten, zoals de zit/eetkamer, keuken, speelhoek en wasruimte. In een Ronald McDonald Huis kunnen ouders ontspannen, koken, eten, slapen en tv-kijken. Net als thuis. Broertjes en zusjes kunnen ook mee, zodat er ondanks alles toch nog een gezinsleven is.

Meer dan een dak boven het hoofd
Uit ervaring blijkt dat een Ronald McDonald Huis veel meer is dan alleen maar een dak boven het hoofd. Ouders vinden er steun bij het huismanagement en de vrijwilligers die er werken. Maar vooral ook bij andere ouders, want iedereen zit in dezelfde onzekere en moeilijke situatie.

Logeren in een Ronald McDonald Huis
Dankzij bijdragen van particuliere donateurs en bedrijven is het mogelijk de kosten voor het gezin zo laag mogelijk te houden. Ongeacht de grootte van het gezin, kunnen ouders voor € 12,50 per nacht logeren in een Ronald McDonald Huis. Ze krijgen na overleg met het ziekenhuis of andere zorginstelling een kamer en kunnen blijven zolang de behandeling van hun kind duurt.


Wat is een Ronald McDonald Huiskamer?
Even tot rust komen
In Ronald McDonald Huiskamers kunnen gezinnen overdag, bijvoorbeeld tussen twee behandelingen door, een boterham eten, een krantje lezen of samen spelen. Ongeacht of ze in een Ronald McDonald Huis logeren. Ronald McDonald Huiskamers maken deel uit van het Ronald McDonald Huis of hebben een speciale plek in het ziekenhuis. De Ronald McDonald Huiskamer is voor veel ouders een ontmoetingsplek, waar ze in contact komen met lotgenoten.


Vakantie
Voor gezinnen met een gehandicapt kind is een vakantie vaak moeilijk te organiseren. In de sprookjesachtige Ronald McDonald Kindervallei in Valkenburg aan de Geul kunnen deze gezinnen logeren, even tot rust komen in de Ronald McDonald Huiskamer of vakantie vieren, vlak bij het revalidatiecentrum Franciscusoord van Stichting Revalidatie Limburg.

In het Friese Beetsterzwaag wordt de Ronald McDonald Hoeve gerealiseerd: een vakantievoorziening waar gezinnen, groepen, schoolklassen en sporters terecht kunnen. Ze kunnen er verblijven de in de Ronald McDonald Huiskamer, logeren of vakantie vieren, vlak bij het revalidatiecentrum van Revalidatie Friesland.


Sport & Spel
Voor kinderen met een handicap of een langdurige ziekte is het belangrijk om zich op het sociale vlak te blijven ontwikkelen. Het Ronald McDonald Kinderfonds initieert daarom de ontwikkeling van plekken waar deze kinderen kunnen sporten, spelen en ontspannen. Ook vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom: iedereen speelt mee!


Meer informatie
Meer over het Ronald McDonald Kinderfonds is te vinden op de website http://www.kinderfonds.nl