Contactgegevens Neptunus '58

De inschrijfformulieren zijn te verkrijgen via Sandra van Eijk, disciplineleiders/trainers of te downloaden onder nieuwe leden - inschrijfformulier

Afmelden van leden moet altijd via de ledenadministratie, dus niet via de trainers of disciplineleiders!Bestuur

Voor vragen over het NAT (onder andere zwemvierdaagse en zwemkamp) en de Drietand kunt u contact opnemen met Femke vd Hoeven en/of Sandra Schellekens.