Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2023

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 16 maart vanaf 19.15 uur. De ALV zal dit jaar zowel live als digitaal gehouden worden. Wil je de bestuursleden rechtstreeks in de ogen kunnen kijken, dan verwachten we je in de kantine onder de tribune in het zwembad. Wil je vanaf je eigen bank of keukentafel de ALV volgen, meld je dan uiterlijk maandag 13 maart aan bij Femke via neptunus58@zwembond.nl. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging met instructies en meer informatie.

Agenda ALV
1. Opening en uitleg gang van zaken
2. Notulen jaarvergadering 17 maart 2022 (zie Presentatie Algemene Ledenvergadering 2022)
3. Verslag secretaris
4. Verslagen diverse afdelingen
5. Verslag NAT
6. Financieel jaarverslag & Begroting 2023
7. Kascommissie
8. Contributie
9. Bestuur en beleid
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

9. Bestuur en beleid

  • Vacature voorzitter
  • Vacature secretaris
  • KOMT ALLEN !