Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2020

Donderdag 28 mei wordt de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden, dit jaar digitaal, via Zoom.

Datum: Donderdag 28 mei 2020
Plaats: digitaal via Zoom (zie je mailbox voor meer informatie)
Aanvang: 19.15 uur

Agenda
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 21 maart 2019 (presentatie ALV 2019)
3. Verslag secretaris
4. Verslagen diverse afdelingen
   - Zwemvaardigheidszwemmen
   - Wedstrijdzwemmen (SWNZ)
   - Masterzwemmen
   - Waterpolo (SWNZ)
   - Synchroonzwemmen
   - Zwemmend redden
5. Verslag NAT
6. Financieel jaarverslag & Begroting 2019
7. Kascommissie
8. Contributie
9. Bestuur en beleid
10. Jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

We hopen jullie allemaal te zien op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Neptunus'58

KOMT ALLEN !