Algemene Leden Vergadering Neptunus '58 2016

Maandag 21 maart werd in zwembad de Molen Hey (ruimte onder de tribune), de Algemene Ledenvergadering van Neptunus '58 gehouden. Verslag ALV 2016
Notulen ALV 2016